En sundhedsordning for virksomhedsmedarbejdere.

 

Hvad dækker ordningen?


Behandling af specifikke arbejdsbetingede skader og sygdomme og forebyggelse af sådanne. Det er en Kinesiolog RAB, der foretager en individuel vurdering.


Sundhedsordningen er målrettet virksomheder, der ønsker, at medarbejderne kan skyde en genvej til sundhed gennem kinesiologisk behandling af skader, sygdomme, lidelser og slid, der er erhvervede i forbindelse med arbejdet.


Nogle af de lidelser kinesiologer bl.a. møder i klinikken er: hovedpine og smerter i skuldre, arme, ryg og nakke erhvervet ved uhensigtsmæssige arbejdsstillinger; musearm, tennisalbue, seneskedehindebetændelse og muskelspændinger efter mange ensidige bevægelsesmønstre.


Det nedsætter livskvaliteten og påvirker arbejdsmiljøet for både den ramte medarbejder, men også for kolleger og ledelse, da det ofte fører til sygemeldinger.  I mere alvorlige tilfælde kan det føre til nedslidning og i værste fald langtidssygemelding.


Behandlingen skal vedligeholde og sikre arbejdsevnen for at være omfattet af ordningen.Hvem gælder ordningen for? 


Ordningen gælder alle virksomheder, uanset størrelse, herunder enkeltmandsvirksomheder, og skal gælde for alle ansatte på lige vilkår.Hvad koster det for virksomheden?


Det koster virksomheden den aktuelle udgift til behandlingerne. Virksomheden/firmaet indgår en skriftlig aftale med en Kinesiolog RAB, inden behandlingen starter. Kinesiologen skal være medlem af foreningen Danske Kinesiologer.


Udgiften til behandlingerne er fradragsberettiget for virksomheden og skattefrit for medarbejderen.


Regningen sendes til firmaet med navn på den behandlede medarbejder, eller medarbejderen betaler for behandlingen, og får udstedt en kvittering, som skal afleveres i firmaet, som refunderer udgiften.Hvor mange behandlinger kan dækkes? 


Virksomheden sætter selv kriterier op for, hvor mange behandlinger de vil betale for det enkelte arbejdsrelaterede behandlingsforløb.


Virksomheder der tænker nyt og anderledes er populære arbejdspladser.  De investerer i medarbejdernes sundhed.


Sorte eller røde tal på bundlinjen – skyd genvej til sundhed nu. Det betaler sig.Hvem står bag ordningen? 


Det gør Danske Kinesiologer en brancheorganisation for veluddannede kinesiologer.


Brochurer om metoden/den komplementære alternative behandlingsform kinesiologi udleveres af kinesiologen, eller kan rekvireres på www.kinesiologi.dk hvor man også kan læse mere og finde en Kinesiolog RAB i nærheden.