Hvis du vil vide mere om kinesiologi, kan

  du klikke i logoet herunder - så kommer

  du ind på Danske Kinesiologers

  hjemmeside.

Genvej til sundhed.nu

Færre sygedage


Bedre trivsel for medarbejderne.


En sundhedsordning for virksomhedsmedarbejdere.


 


Ordningen dækker: Behandling af arbejdsrelaterede skader og sygdomme og forebyggelse af samme.Udgiften til behandlingerne er fradragsberettiget for virksomheden og behandlingen er skattefri for medarbejderen.Ordningen har være forelagt SKAT og er behandlet i både Skatterådet og Landsskatteretten.


Landsskatteretten omgjorde SKAT's og Skatterådets afgørelse og godkendte ordningen. Du kan se Landsskatterettens afgørelse her